Priser

Ydelse Pris Beskrivelse
Difteri-tetanus kr. 200,00
Hepatitis A: Gammaglobulin 2 ml kr. 350,00 Giver beskyttelse i 2 mdr.
Hepatitis A: kr. 350,00 2 vacc giver beskyttelse i 25 år
Hepatitis B kr. 400,00 Man skal vacc 3 gange
Influenzavaccination kr. 175,00 Gratis for 65+ årige
Japansk Encephalit kr. 1.000,00
Motorattest kr. 500,00
Tyfus, injektion kr. 350,00
Tyfus: Vivotif (3 kapsler) kr. 250,00